Juniorrekord pojkar 9-16 år - Junioriennätykset pojat 9-16 v

Pojkar 16 (vindnoterade resultat)

100m Frank Lindqvist 11.54 04
300m Frank Lindqvist 36.84 04
400m Frank Lindqvist 51.60 04
800m Frank Lindqvist 1.58.26 04
2000m Timo Perkiömäki 5.53.85 90
3000m Peter Söderlund 9.35.36 92
100m häck Viipe Koivu 15.05 04
300m häck Peter Söderlund 43.73 91
1500m hinder Peter Söderlund 4.50.59 92
längd Oskari Frösen 6.19 92
3-steg Viipe Koivu 14.11 04
höjd Oskari Frösen 216 92
stav Viipe Koivu 370 04
kula Viipe Koivu 14.52 04
diskus Birger Lillsjö 39.22 54
spjut 600g Henry Saari 53.10 80
spjut 700g Eemi Koivu53.15 06
slägga Viipe Koivu 63.48 04
10-kamp Viipe Koivu 5.754 p 04
4x100m A-J.Myllyniemi,J.Westerlund
K.Sved,T.Rajamäki
47.9 83
4x100m häck N.Ekman,P.Söderlund
P.Välineva,O.Frösen
67.47 92
4x300m A-J.Myllyniemi,K.Sved
J.Westerlund.T.Rajamäki
2.42.3 83
4x800m A.Windahl,P.Söderlund
M.Appel,T.Perkiömäki
8.46.98 90

Pojkar 15 (vindnoterade resultat)

100m Frank Lindqvist 12.07 03
300m Frank Lindqvist 37.65 03
800m Frank Lindqvist 2.01.51 03
1000m Per-Ole Lindell 2.48.2 74
2000m Timo Perkiömäki 6.10.67 89
100m h Daniele Dallai14.66
08
200m h Daniele Dallai
29.58
08
3000m gång Christopher Rönngren15.38.31 07
längd Oskari Frösen 5.95 91
höjd Oskari Frösen 203 91
3-steg Viipe Koivu 13.30 03
stav Eemi Koivu 360 05
kula Viipe Koivu 14.93 03
diskus Sebastian Klemets 44.86 97
spjut Eemi Koivu 50.93 05
slägga Viipe Koivu 65.47 03
5-kamp Eemi Koivu 2892p 05

Pojkar 14

100m Ali Azizi 12.34 04
300m Frank Lindqvist 39.72 02
800m Frank Lindqvist 2.09.37 02
2000m Peter Söderlund 6.14.61 90
80m häck Oskari Frösen 12.94 90
200m häck Daniele Dallai
29.58
08
3000m gång Rikhard Mäki-Heikkilä17.06.0 07
längd Oskari Frösen 5.70 90
3-steg Viipe Koivu 12.44 02
höjd Oskari Frösen 191 90
stav Eemi Koivu 320 04
kula Viipe Koivu 13.30 02
diskus Viipe Koivu 43.36 02
spjut Pauli Haapkylä 43.46 96
slägga Viipe Koivu 55.67 02
5-kamp Viipe Koivu 2520p 02

Pojkar 13

60m Patrik Lundell 8.44 97
100m Rasmus Wahlberg13.19 07
200m Johny Lehtonen 27.4 97
600m Viktor Metsäranta 1.38.33 04
1500m Viktor Metsäranta 5.02.61 04
60m häck Viktor Metsäranta 10.65 04
2000m gång Viktor Metsäranta 11.36.9 04
längd Viipe Koivu 5.16 01
3-steg Viipe Koivu 11.42 01
höjd Oskari Frösen 170 89
stav Eemi Koivu 290 03
kula Viipe Koivu 14.78 01
diskus Viipe Koivu 45.70 01
spjut Eemi Koivu 39.89 03
slägga Viipe Koivu 52.11 01
slägga 3kg Joni Mäki-Heikkilä 42.12 05
4-kamp Viktor Metsäranta 2.193 p 04
4x100m J.Mäki-Heikkilä, M.Rosenback,
C.Roddis, V.Metsäranta
55.25 04
4x600m J.Lindell,M.Häggqvist
A.Ekholm,S.Klemets
7.29.71 98

Pojkar 12

60mDonatello Dallai
8.6108
200mSimon Klemets 29.2997
600mViktor Metsäranta 1.50.4803
1500mAlex Lindqvist5.24.1707
60m Häck Donatello Dallai 10.32

08

2000m Gång Rikhard Mäki-Heikkilä 12.15.2905
LängdTom Uppstu 4.5884
3-StegOskari Frösén9.5688
StavEemi Koivu 24302
KulaMikko Pitkäkoski 11.9081
DiskusJoni Mäki-Heikkilä41.8704
SpjutEemi Koivu 37.0302
SläggaRikhard Mäki-Heikkilä 38.5305
4-kampViktor Metsäranta 155203

Pojkar 11

60m Joni Mäki-Heikkilä 9.04 03
60m Mathias Norrvik 8.6 00
150m Joni Mäki-Heikkilä 22.1 03
600m Frank Lindqvist 1.57.89 99
60m häck Joni Mäki-Heikkilä 10.41 03
1000m gång Rikhard Mäki-Heikkilä 6.11.10 04
längd Joni Mäki-Heikkilä 4.44 03
3-steg Eemi Koivu 9.14 01
höjd Oskari Frösen 140 87
stav Stefan Nygård
Eemi Koivu
200 70
01
kula Mikko Koskela 9.99 98
diskus Joni Mäki-Heikkilä 33.73 03
spjut Eemi Koivu 34.41 01
slägga Eemi Koivu 29.42 01
3 kamp Joni Mäki-Heikkilä 1077 03
4x50m S.Klemets, M.Häggqvist,
A.Ekholm, T.Svedberg
30.04 96
4x600m M.Häggqvist, J.Lindell,
S.Klemets, A.Ekholm
8.09.9 96

Pojkar 10

60m Joni Mäki-Heikkilä 9.16 02
150m Joni Mäki-Heikkilä 22.54 02
600m Alex Lindqvist 1.53.69 05
60m häck Rikhard Mäki-Heikkilä 11.57 03
1000m gång Rikhard Mäki-Heikkilä 6.12.0 03
längd Joni Mäki-Heikkilä 4.02 02
3-steg Alex Lindqvist 8.53 05
höjd Jonathan Dahlgren 130 00
stav Stefan Nygård 200 70
kula Mikko Koskela 9.28 97
diskus Joni Mäki-Heikkilä 25.56 02
spjut Victor Metsäranta 25.60 01
slägga Victor Åstrand 24.59 05
3-kamp Joni Mäki-Heikkilä 873p 02

Pojkar 9

40m Joni Mäki-Heikkilä 6.79 01
150m Joni Mäki-Heikkilä
Anton Lindqvist
23.4 01
600m Anton Lindqvist 2.02.31 01
600m gång Arzalan Azizi 3.52.49 02
längd Simon Klemets 3.64 94
3-steg Anton Lindqvist 7.81 01
höjd Aki Myllyviita 115 05
kula Anton Lindqvist 7.75 01
diskus Jan Mäki-Heikkilä 20.23 05
spjut Anton Lindqvist 23.02 02
slägga Sami Lauhaluoma
17.53 11
bollkastn. Anton Lindqvist 40.48 01
3-kamp Alex Lindqvist 646 04
8x40m IF Länken 58.71 04