Andra Lilja öppnade bansäsången

Medel- och långdistanslöparen Andrea Lilja öppnade sin tävlingssäsång med segar i damkalssen på 1500 m vid tävlingar på Karlsplan i Vasa. Segertiden var 5.14.12.