Vårmötet Sö 14.4 kl 19.00 vid Lantbrukskansliet i Lappfjärd - Kevätkokous Su 14.4

Kallelse - Kutsu

Länken Friidrotts vårmöte hålls på Lantbrukskansliet i Lappfjärd Sö 14.4 kl 19.00. Behandlas stadgenliga ärenden.

VÄLKOMMEN !

Länken Yleisurheilun kevätkokous Lapväärtin maatalouskanliassa Su 14.4 klo 19.00. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

TERVETULOA !